Lähikoulu on lapsen etu

2.2.2022

Espoon Valta kuuluu kansalle ei kannata pienten lähikoulujen lakkauttamista, vaan lasten koulumatkan turvallisuus ja oikeus lähikouluun ovat säästöjä paljon painavempia asioita!

Tähtiniityn (nyt.Kuitinmäen koulu rakennus 1) rakenteilla olevaan ei mahdu uusia muualta tulevia oppilaita. Kuitinmäkeen rakennetaan uudet tilat 360:lle oppilaalle – jo aiempi rakennus oli oppilasmäärältään vastaava. Komeetan oppilaat eivät sinne mahdu.

Myös Päiväkehrän koulu, joka siis hallinnollisesti sama kuin Komeetta, on täynnä.

Tiistilään on suunnitteilla valtava uudisrakennus (Hanke sisältää 990 oppilaan puurakenteisen yhtenäiskoulun sekä 8 ryhmäisen päiväkodin (https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/32844/notice/41588/details). Tänne on Komeetan alueen oppilaille liian pitkä ja turvaton matka. EKK, eli Kristillinen koulu sijaitsee Matinkylässä, lähellä Mattliden skolania. Tännekin pitkä matka, eikä kristilliset arvot kohtaa jokaisessa perheessä. Kannustamme espoolaisia allekirjoittamaan adressin, https://www.adressit.com/vetoomus_komeetan_koulun_sailyttamisen_puolesta